Informacja

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

w sprawie zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z utworzeniem filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 13 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 574), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

 

§ 1. 1.  Ogłasza się zamiar dokonania zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim nadanym uchwałą Nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 2781 ze zm.) polegających na:

1)  utworzeniu Filii Nr 3 Modlin Twierdza, ul. 29 Listopada 103, Nowy Dwór Mazowiecki,

2)  uaktualnieniu struktury organizacyjnej i ujednoliceniu nazw pozostałych filii, oddziałów i innych komórek organizacyjnych.

 1. Utworzenie Filii Nr 3 Modlin Twierdza, o której mowa w ust. 1 pkt 1 uregulowane będzie odrębną uchwałą.
 2. § 15 ust. 2 Statutu, o którym mowa w ust. 1 otrzyma brzmienie:

 

„W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Biblioteka Główna, ul. I.J. Paderewskiego 22, Nowy Dwór Mazowiecki z oddziałami:
 1. Wypożyczalnia,
 2. Czytelnia,
 3. Oddział dla Dzieci;
 1. Filia Nr 1 Modlin Stary, ul. J. Matejki 2, Nowy Dwór Mazowiecki;
 2. Filia Nr 2 Osiedle Młodych, ul. Wojska Polskiego 37, Nowy Dwór Mazowiecki z oddziałami:
 1. Wypożyczalnia,
 2. Oddział dla Dzieci;
 1. Filia Nr 3 Modlin Twierdza, ul. 29 Listopada 103, Nowy Dwór Mazowiecki;
 2. Pracownia Dziejów Miasta, ul. I.J. Paderewskiego 22, Nowy Dwór Mazowiecki;
 3. Plenerowa Wystawa Militariów, ul. Baśki Murmańskiej 164, Nowy Dwór Mazowiecki.”

Z up. Burmistrza

Sekretarz

/-/ Jacek Gereluk

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki, dn., 17.07.2018 r.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 301539

Utworzono dnia: 11.04.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

30.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna